Tương Lai Của Trải Nghiệm Khách Hàng CX Trong Năm 2021

tương lai của cx

Những gì khách hàng cần, mong muốn và kỳ vọng liên tục thay đổi theo thời gian do tác động của môi trường hoặc tình hình kinh tế, sức khỏe…. Tương lai của trải nghiệm khách hàng CX trong năm 2021 sẽ như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu thêm trong bài viết dưới đây.

Dịch vụ khách hàng là một lĩnh vực trọng tâm chính trong chiến lược CX của nhiều doanh nghiệp.

Theo khảo sát mới nhất của Netigate về trải nghiệm khách hàng CX, Có 57% chuyên gia đã nhấn mạnh việc cải thiện dịch vụ khách hàng là trọng tâm chính trong kế hoạch CX năm 2021 của họ. Cải tiến sản phẩm, cá nhân hóa, đào tạo nhân viên và nâng cao nhận thức về thương hiệu cũng được chứng minh là những lĩnh vực trọng tâm được các chuyên gia đánh giá cao.

tương lai trải nghiệm khách hàng
Nguồn Báo cáo của Netigate

 

Tăng doanh số bán hàng và khách hàng mới là mục tiêu chính trong chiến lược CX của nhiều công ty.

Mục tiêu hàng đầu của CX vào năm 2021 đối với 39% công ty là tăng doanh số bán hàng và khách hàng mới, trong khi 31% sẽ tập trung vào việc tăng mức độ hài lòng của khách hàng. Các mục tiêu ít phổ biến hơn là bán thêm, bán chéo cho khách hàng hiện tại và giảm tỷ lệ churn.

cx 2021
Nguồn Báo cáo của Netigate

43% công ty có kế hoạch tăng ngân sách CX trong hai năm tới

Trong khi chỉ dưới một nửa số người trả lời khảo sát nói rằng ngân sách CX của họ sẽ giữ nguyên, 43% khác nói rằng ngân sách sẽ tăng lên, điều này chứng tỏ rằng CX ngày càng trở nên quan trọng đối với các doanh nghiệp.

 

tương lai cx
Nguồn Báo cáo của Netigate

Trong 5 năm tới các doanh nghiệp cần thay đổi điều gì để đảm bảo thành công của CX

1. Xem CX như một phần của chiến lược và văn hóa doanh nghiệp.

Việc tích hợp CX vào chiến lược kinh doanh tổng thể là một thay đổi quan trọng cần được thực hiện sớm.

2. Đầu tư vào các giải pháp đo lường tốt hơn để xử lý phản hồi khách hàng.

Đầu tư vào các giải pháp, quy trình thu thập phản hồi khách hàng và hành động trên dữ liệu thu thập là điều cần thiết cho sự thành công của chiến lược CX trong tương lai. Hiểu khách hàng mong muốn gì và doanh nghiệp đang đáp ứng những nhu cầu này như thế nào sẽ là chìa khóa tạo nên sự thành công của chiến lược CX trong năm 2021.

TÌm hiểu thêm bài viết: Giữ chân khách hàng: 4 bước để khách hàng quay lại.