Miraway Cung Cấp Hệ Thống Quản Lý Trải Nghiệm Khách Hàng Cho UBND Huyện Hiệp Hòa Tỉnh Bắc Giang

Ngày 11/10, Miraway đã hoàn thành việc triển khai Hệ thống Quản trị Trải nghiệm Khách hàng cho trụ sở mới của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Hiệp Hòa.

Thông tin về trụ sở mới và hình ảnh hệ thống do Miraway cung cấp đã được đăng tải chính thức trên Cổng thông tin điện tử huyện Hiệp hòa tỉnh Bắc Giang:

https://hiephoa.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/gFj0vhwEUNmh/content/huyen-hiep-hoa-khanh-thanh-va-ua-vao-su-dung-tru-so-moi-bo-phan-tiep-nhan-va-tra-ket-qua

Với mục tiêu tạo ra những biến chuyển về công tác cải cách hành chính, bên cạnh việc xây dựng trụ sở mới khang trang, UBND huyện đã quyết định tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm số hóa hồ sơ, rút ngắn thời gian chờ đợi giải quyết thủ tục, nâng cao sự hài lòng của người dân, đảm bảo sự minh bạch và giúp người dân tiếp cận hệ thống thông tin tốt hơn.

Qua đó, UBND huyện đã quyết định lựa chọn Hệ thống Quản lý Trải nghiệm Giao dịch Khách hàng đa kênh do Miraway nghiên cứu và phát triển. Hệ thống bao gồm 02 hệ thống chính: Hệ thống Quản lý Xếp hàng thông minh CEM và Hệ thống Khảo sát, Phản hồi khách hàng.

Miraway – CEM cung cấp cho người dân một hành trình trải nghiệm thuận tiện và liền mạch tại điểm làm thủ tục. Thông qua kiosk lấy số tự động, người dân có thể chủ động lựa chọn loại dịch vụ mong muốn và nhận vé số thứ tự chờ đến lượt được phục vụ. Theo đó, người dân có thể theo dõi số thứ tự hiện tại và dự đoán khoảng thời gian tới lượt được hiển thị trên màn hình tập trung và bảng LED gắn tại từng quầy.

Hệ thống Khảo sát & Phản hồi khách hàng khuyến khích người dân gửi phản hồi đánh giá về dịch vụ và chất lượng phục vụ của nhân viên trước khi rời khỏi trụ sở thông qua tablet phản hồi. Mỗi phản hồi được gắn với một giao dịch cụ thể. Từ đó, trụ sở hoàn toàn có thể đo lường mức độ hài lòng của người dân và đánh giá chất lượng phục vụ của nhân viên.

Ngoài UBND tỉnh Hiệp Hòa, Miraway đã tư vấn và triển khai thành công nhiều dự án quản lý trải nghiệm cho các khách hàng lớn trong lĩnh vực Hành chính công như Hành chính công tỉnh Bắc Giang, Hành chính công quận Đống Đa, Hành chính công tỉnh Thanh Hóa, Hành chính công huyện Điện Bàn – Quảng Nam, Hành chính công tỉnh Lào Cai, Hành chính công tỉnh Yên Bái, Hành chính công tỉnh Cao Bằng, Chi cục Thuế thành phố Vinh, Chi cục Thuế Quận 5,…

Xem thêm bài viết: Miraway triển khai dự án Digital Signage cho MB Smartbank