ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Dưới đây là các điều khoản sử dụng của trang web. Quý khách vui lòng đọc kĩ.
Thứ năm, 19/08/2021
Với việc truy cập, duyệt hoặc sử dụng trang web này, quí khách đã đồng ý chấp thuận các ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG được nêu dưới đây, cũng như tất cả các văn bản, chính sách và hướng dẫn có liên quan. Nếu không đồng ý với các điều khoản này, quí khách không nên truy cập trang web.
1. Sử dụng thông tin và dữ liệu
Miraway sẽ cấp cho quí khách quyền truy cập hạn chế vào trang web để sử dụng cho mục đích cá nhân và phi lợi nhuận. Quí khách không thể tải về (hoặc truy cập bộ nhớ đệm), sửa đổi hay bổ sung bất cứ phần nào của trang web, trừ khi nhận được sự đồng ý rõ rang bằng văn bản từ phía Miraway. Toàn bộ, hay bất cứ phần nào của trang web này, đều không được tái xuất bản, nhân bản, sao chép, bán, bán lại, truy cập hoặc khai thác cho bất cứ mục đích thương mại nào, trừ khi nhận được sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản từ phía Miraway. Quí khách không được sử dụng thương hiệu, logo hay bất cứ thông tin độc quyền nào (bao gồm hình ảnh, văn bản, cách và hình thức trình bày) của Miraway, trừ khi nhận được sự đồng ý bằng văn bản. Nếu có bất cứ việc sử dụng trái phép nào, Miraway sẽ ngừng cấp quyền truy cập trang web. Trong phạm vi và thẩm quyền của mình, Miraway có quyền ngừng cấp quyền truy cập trang web và không phải bồi thường cho bất kỳ bên thứ ba nào. Với một số tài liệu, thông tin được quy định cụ thể theo các điều khoản khác, Miraway cho phép quí khách hiển thị và sao chép điện tử, tải về và in các bản sao của thông tin và dữ liệu (bao gồm đồ hoạ liên quan) có trên trang web, nhưng: Các thông tin, dữ liệu chỉ được phép sử dụng nội bộ, phi lợi nhuận, và: Khách không được phép sửa chữa hay xoá bỏ bất cứ dấu hiệu bản quyền, thương hiệu hay quyền sở hữu của Miraway. Các thông tin, tài liệu của Miraway được đăng tải trên trang web này có thể bao gồm các quyền sở hữu, thông tin độc quyền hoặc mô tả sản phẩm, dịch vụ, các quy trình và công nghệ thuộc sở hữu của Miraway hoặc các bên thứ ba. Không có nội dung nào trong trang web được hiểu theo nghĩa bóng/hàm ý, các lý do từ chối, hoặc người sử dụng được cấp một giấy phép dưới bất kỳ hình thức bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế và các quyền sở hữu trí tuệ khác của Miraway hoặc bất kỳ bên thứ ba. Các thông tin đăng tải trên trang web này không nhằm mục đích cung cấp thông tin tư vấn chuyên nghiệp. Người truy cập vào những thông tin này nên được tư vấn chuyên môn phù hợp khi cần thiết.
2. Bản quyền
Tất cả nội dung trên trang web này, bao gồm văn bản, đồ họa, logo, biểu tượng, hình ảnh và các clip âm thanh, là tài sản của Miraway hoặc các nhà cung cấp nội dung. Trừ trường hợp cho phép đặc biệt, không có bất cứ phần nào của trang web này được phân phối hoặc nhân bản bằng bất cứ phương tiện nào, dưới mọi hình thức, mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Miraway. Tất cả thông tin, dữ liệu trên trang web này đều đã được đăng ký và bảo vệ bởi luật bản quyền. Không có bất kỳ phần nào của các tài liệu này được phép sửa đổi, nhân bản, lưu trữ trong hệ thống phục hồi, truyền tải, sao chép, phân phối hoặc sử dụng trong bất kỳ hình thức nào khác cho mục đích thương mại hoặc công cộng mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Miraway.
3. Thương hiệu
Tên các sản phẩm và dịch vụ của Miraway, nhãn hiệu thiết kế và khẩu hiệu đã được đăng ký và chưa được đăng ký thương hiệu và nhãn hiệu dịch vụ đều không được phép sao chép, bắt chước hoặc sử dụng, toàn bộ hoặc một phần, mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Miraway. Thương hiệu Miraway có thể được sử dụng công khai với sự đồng ý bằng văn bản của tập đoàn Miraway và không được sử dụng trong trường hợp liên quan tới bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ không phải của Miraway; trong bất kỳ trường hợp nào có thể gây nhầm lẫn cho khách hàng; hoặc trong bất cứ trường hợp nào có thể làm mất uy tín, thể diện của Miraway. Việc sử dụng các thương hiệu của Miraway trong quảng cáo và khuyến mãi các sản phẩm và dịch vụ đòi hỏi phải có thẩm định chuyên môn và sự cho phép của Miraway.
4. Không bảo đảm
Mặc dù các tài liệu và thông tin được đăng tải trên trang web này đã được xử lý và biên tập một cách cẩn thận nhưng các tài liệu và thông tin này được cung cấp mà không có bất cứ sự bảo đảm cho bất cứ thể loại nào, dù được thể hiện rõ ràng hay chỉ là ngụ ý. Đặc biệt, không có sự bảo đảm cho việc không vi phạm, bảo mật, chính xác, phù hợp cho một mục đích nào đó hoặc việc vi rút máy tính có thể lây lan qua việc sao lưu các thông tin, tài liệu đó.
5. Sự bồi thường
Quí khách đồng ý bồi thường, bảo vệ và không gây bất kỳ tác hại nào cho Miraway, các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, người cấp giấy phép, nhà cung cấp và bất cứ nhà cung cấp thông tin của bên thứ ba liên quan tới trang web chống lại tất cả các bất lợi, thiệt hại, chi phí, phí tổn, bao gồm lệ phí cho luật sư và lệ phí tòa án, do vi phạm các điều khoản sử dụng (bao gồm, nhưng không giới hạn, việc thực hiện sai hoặc thực hiện một cách cẩu thả các điều khoản sử dụng) của quí khách. Miraway bảo lưu quyền, bằng chi phí của mình, áp dụng các hình thức phòng vệ đặc biệt và kiểm soát bất cứ vấn đề nào khác có thể bị quí khách đòi bồi thường, và trong trường hợp đó, quí khách sẽ phối hợp với Miraway xác nhận lại bất cứ hình thức phòng vệ nào đã có sẵn.
6. Liên kết
a) Liên kết đến trang web này Khách được cấp một quyền truy cập phổ thông và hạn chế để tạo ra một liên kết siêu văn bản đến trang chủ của trang web này, cung cấp liên kết này không miêu tả Miraway hoặc bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào của Miraway một cách sai lệch, gây hiểu nhầm, xúc phạm hoặc nói xấu. Quí khách không được phép sử dụng bất cứ logo, đồ hoạ độc quyền hay nhãn hiệu của Miraway để liên kết đến các trang web khác mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Miraway. Quyền truy cập có giới hạn này có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào.
b) Liên kết của bên thứ ba Trang web này có thể cung cấp quyền truy cập vào các trang web khác trên Internet. Tập đoàn Miraway không kiểm soát các trang web này và quí khách tự chịu trách nhiệm về rủi ro khi truy cập. Miraway cung cấp những liên kết này cho quí khách với mục tiêu tạo sự thuận tiện, và bất cứ liên kết web nào đều không bao hàm sự liên quan, dính líu của trang web Miraway hay bất kỳ thông tin nào được đăng tải trong đó. Khi rời khỏi trang web của Miraway, quí khách nên biết rằng các điều khoản và chính sách của Miraway sẽ không còn chi phối nữa, do đó, người truy cập đến bất kỳ trang web của bên thứ ba nào khác đều được khuyến khích tuân thủ các điều khoản sử dụng và chính sách riêng tư của trang web cụ thể đó.
7. Thông cáo báo chí và các bài trình bày
Thông tin trong thông cáo báo chí và bài thuyết trình của Miraway chỉ được coi là chính xác hoặc có hiệu lực trong thời điểm hiện tại dựa trên ngày tháng cụ thể của các thông cáo báo chí và các bài thuyết trình. Miraway không có ý định cập nhật, và đặc biệt từ chối bất cứ trách nhiệm nào phải cập nhật thông tin trong thông cáo báo chí và các bài thuyết trình của mình. Trong phạm vi bất kỳ thông tin nào mang tính định hướng tương lai, nó sẽ được thiết kế để phù hợp với các phát ngôn mang tính định hướng, và đương nhiên hàm chứa rủi ro.
8. Sửa đổi hoặc chấm dứt trang web và các điều khoản sử dụng
Với việc cung cấp các tài liệu trên trang web này, Miraway không hứa rằng các tài liệu sẽ vẫn luôn có sẵn cho bạn. Miraway có quyền chấm dứt tất cả hoặc bất kỳ phần nào của trang web này vào bất cứ lúc nào và không cần thông báo cho quí khách. Miraway cũng bảo lưu quyền được thay đổi các điều khoản, điều kiện và thông báo, và dựa vào đó trang web này được vận hành. Việc truy cập của quí khách vào trang web sau khi việc sửa đổi được cập nhật sẽ được coi là sự đồng ý của quí khách với các điều khoản sử dụng sửa đổi. Quí khách đồng ý thường xuyên xem lại những điều khoản sử dụng để cập nhật những thay đổi.
9. Các ngoại lệ
a) Ngoại lệ Nếu bất kỳ mục nào trong các điều khoản sử dụng không hợp lệ, không có giá trị hoặc với bất kỳ lý do bất khả thi nào, thì những mục đó sẽ được xem là tách khỏi các điều khoản khác và không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính thực thi của các điều khoản còn lại.
b) Điều khoản khác Việc Miraway không đòi hỏi hoặc bắt buộc thực hiện chặt chẽ mọi điều khoản sử dụng này sẽ không được hiểu là từ bỏ bất kỳ điều khoản hay quyền lợi nào. Không phải quá trình ứng xử giữa các bên liên quan, cũng như không phải thực tế thương mại sẽ là căn cứ để xem xét thay đổi bất cứ điều khoản sử dụng nào. Miraway có thể chỉ định các quyền và nghĩa vụ của mình theo điều khoản sử dụng này cho bất cứ bên liên quan nào, vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.