Thu Thập Dữ Liệu Từ Hệ Thống Đặt Lịch & Xếp Hàng Để Cải Tiến Dịch Vụ

Với hệ thống đặt lịch & xếp hàng thông minh, bạn có thể thu thập dữ liệu từ các điểm tiếp xúc trong hành trình của khách hàng và xử lý những dữ liệu đó để cải tiến dịch vụ.

Cách sử dụng dữ liệu đặt lịch để cải tiến dịch vụ.

Chỉ ra các lỗ hổng trong hoạt động để cải thiện.

Bằng việc theo dõi thời gian chờ, thời gian phục vụ trung bình, bạn sẽ có được bức tranh rõ ràng về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Nếu thời gian phục vụ thực tế dài hơn tiêu chuẩn cho phép, bạn có thể thực hiện nhiều biện pháp để cải thiện thời gian chờ và thời gian phục vụ trung bình của doanh nghiệp. Ngoài ra, bạn có thể theo dõi mức độ thay đổi thời gian chờ & phục vụ để đánh giá hiệu quả của việc cải tiến này.

Xác định các khoảng thời gian cao điểm và thấp điểm.

Khi có được số liệu đầy đủ về các lịch hẹn, bạn có thể xác định được những khoảng thời gian cao điểm và những thời gian ít khách hàng đến. Từ đó có thể đề xuất các khoảng thời gian mà bạn mong muốn khách hàng đến khi họ truy cập vào hệ thống đặt lịch hẹn để phân bổ lưu lượng khách hàng phù hợp.

Lập kế hoạch các nguồn lực.

Với hệ thống đặt lịch & xếp hàng thông minh, bạn sẽ có cái nhìn tổng thể về khối lượng công việc hiện theo thời gian thực. Từ các số liệu này, bạn có thể lập kế hoạch và tổ chức phân bổ nguồn lực phù hợp theo từng thời điểm để đạt hiệu quả tốt nhất

Cách thu thập dữ liệu.

Hệ thống đặt lịch & xếp hàng thông minh bao gồm toàn bộ hành trình của khách hàng sẽ giúp bạn nhận được dữ liệu và thông tin chi tiết ở mọi điểm tiếp xúc trong hành trình từ việc chọn dịch vụ, thời gian đến phản hồi sau khi giao dịch xong.

Dưới đây là một số ví dụ về dữ liệu có thể được thu thập từ mỗi điểm tiếp xúc trong hành trình của khách hàng:

Trước khi đến giao dịch: Hệ thống đặt lịch sẽ cho phép bạn thu thập dữ liệu về các khoảng thời gian cao điểm, loại dịch vụ được đặt nhiều nhất, số lịch hẹn đã đặt trong ngày, số lượng khách hàng dự kiến trong một khoảng thời gian.

Trong quá trình đến giao dịch: Hệ thống sẽ hiện thị thời gian đến (sớm, muộn hay đúng giờ). Dữ liệu này được dùng để thiết lập điều kiện đặt lịch hẹn nhằm đối phó với các tình huống khác nhau.

Ngoài ra hệ thống sẽ cho biết thời gian trung bình thực hiện 1 dịch vụ (nếu nó kéo dài hơn tiêu chuẩn thì hệ thống sẽ tự động gửi cảnh báo đến bộ phận giám sát).

Sau khi hoàn tất dịch vụ: Hệ thống sẽ thu thập phản hồi của khách hàng nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ tốt hơn.

Nắm được thông tin về hành trình khách hàng sẽ là chìa khóa thúc đẩy việc cải tiến chất lượng để cung cấp các dịch vụ tốt hơn. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các giải pháp đặt lịch & xếp hàng thông minh và việc tối ưu chúng để cải thiện doanh nghiệp của bạn, hãy liên hệ ngay với Miraway.

Tìm hiểu thêm bài viết: Self Service Kiosk thay đổi hành vi người dùng như thế nào?