Tin tức

Thông báo Hợp tác chiến lược giữa Miraway – Bắc Hải – Viettelconstruction

Trên tinh thần “Hợp tác cùng phát triển, kiến tạo phát triển đất nước Việt Nam giàu mạnh” chắp cánh cho những bước chuyển mình trong năm 2023, ngày 16/01/2022 vừa qua, lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Công ty Miraway Giải pháp công nghệ (Miraway), Công ty CP Tập đoàn đầu tư […]

hệ thống xếp hàng tự động hệ thống digital signage phản hồi khách hàng self service kiosk