miraway

giải pháp tiêu biểu

Quản lý trải nghiệm khách hàng (CETM)

Quản lý trải nghiệm khách hàng (CETM)

Quản lý trải nghiệm khách hàng CETM là một giải pháp tổng thể và đồng bộ gồm 10 hệ thống Module phần mềm cốt lõi được tích hợp trên các thiết bị chuyên biệt do Miraway trực tiếp phát triển và sản xuất.

xem thêm
QR Code Solution

QR Code Solution

QR Code Solution - Giải pháp QR Code là giải pháp sử dụng mã QR Code giúp doanh nghiệp bảo vệ, nâng cao hình ảnh thương hiệu, tăng hiệu quả bán hàng & Marketing

xem thêm
Big Data Analytics

Big Data Analytics

Giải pháp tổng thể hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết hiệu quả việc tổ chức quản lý dữ liệu lớn và đưa ra các mô hình phân tích, dự báo mang tính định lượng.

xem thêm

Thông tin tuyển dụng

NHỮNG KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG GIẢI PHÁP CỦA MIRAWAY

Hơn 10 năm qua, MIRAWAY đã mang đến những sản phẩm chất lượng cao đến với nhiều khách hàng trong và ngoài nước, trong đó trên 95% khách hàng đã rất hài lòng và tiếp tục sử dụng các dịch vụ và giải pháp khác của MIRAWAY.