miraway

Quản lý dữ liệu và phân tích hệ thống

Giải pháp Data Management & Business Analytics giải quyết hiệu quả việc hoạch định, tổ chức quản lý dữ liệu lớn và đưa ra các mô hình phân tích, dự báo mang tính định lượng, giúp lãnh đạo doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định kinh doanh một cách chính xác và nhanh chóng.

Một số thách thức của doanh nghiệp về quản lý, phân tích thông tin:

- Việc quản lý thông tin chưa chuyên nghiệp và đồng bộ, doanh nghiệp mất thời gian rất nhiều khi cần xử lý, chiết xuất thông tin, số liệu...

- Việc ra quyết định kinh doanh chưa có cơ sở vững chắc do thiếu dữ liệu cập nhật, thông tin chính xác hỗ trợ nhanh chóng.

- Bị động trong công tác hoạch định, giám sát tiến trình kinh doanh do chưa có góc nhìn toàn cảnh về hiện trạng hoạt động.

- Kém hiệu quả trong việc đáp ứng yêu cầu thông tin/ báo cáo làm giảm hiệu suất hoạt động, khi cần mất nhiều thời gian để tìm kiếm, tổng hợp thông tin, báo cáo... theo nhu cầu nghiệp vụ.

- Chưa xây dựng được các mô hình dự báo phục vụ cho công tác quản lý, hoạch định trên cơ sở các thông tin, dữ liệu quá khứ.

Những điều trên khiến cho bộ phận IT luôn quá tải, bộ phận nghiệp vụ giảm hiệu suất hoạt động, đội ngũ quản lý, lãnh đạo thiếu cơ sở vững chắc để hoạch định, dự báo và ra quyết định kinh doanh...

Hiểu rõ được những thách thức trên, Miraway cùng các đối tác hàng đầu đã cung cấp dịch vụ tư vấn và các giải pháp Data Management & Business Analytics nhằm hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp giải quyết những bài toán trên.

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm đồng hành cùng các đối tác hàng đầu thế giới, Miraway đã đầu tư xây dựng năng lực để trở thành đơn vị có khả năng cung cấp dịch vụ Data Management & Business Analytics hàng đầu cho các khách hàng tại Việt Nam.


Giải pháp Data Management & Business Analytics giải quyết hiệu quả việc hoạch định, tổ chức quản lý dữ liệu lớn và đưa ra các mô hình phân tích, dự báo mang tính định lượng, giúp lãnh đạo doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định kinh doanh một cách chính xác và nhanh chóng.

Một số thách thức của doanh nghiệp về quản lý, phân tích thông tin:

- Việc quản lý thông tin chưa chuyên nghiệp và đồng bộ, doanh nghiệp mất thời gian rất nhiều khi cần xử lý, chiết xuất thông tin, số liệu...

- Việc ra quyết định kinh doanh chưa có cơ sở vững chắc do thiếu dữ liệu cập nhật, thông tin chính xác hỗ trợ nhanh chóng.

- Bị động trong công tác hoạch định, giám sát tiến trình kinh doanh do chưa có góc nhìn toàn cảnh về hiện trạng hoạt động.

- Kém hiệu quả trong việc đáp ứng yêu cầu thông tin/ báo cáo làm giảm hiệu suất hoạt động, khi cần mất nhiều thời gian để tìm kiếm, tổng hợp thông tin, báo cáo... theo nhu cầu nghiệp vụ.

- Chưa xây dựng được các mô hình dự báo phục vụ cho công tác quản lý, hoạch định trên cơ sở các thông tin, dữ liệu quá khứ.

Những điều trên khiến cho bộ phận IT luôn quá tải, bộ phận nghiệp vụ giảm hiệu suất hoạt động, đội ngũ quản lý, lãnh đạo thiếu cơ sở vững chắc để hoạch định, dự báo và ra quyết định kinh doanh...

thông tin chung

Tầng 5 - Tòa nhà Cục Bản Đồ, Số 14 Pháo Đài Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tầng 1 - Toà nhà Âu Việt, Số 2 Trương Quốc Dung, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

  • +84 966 501 166
  • +842 436 436 999

liên hệ